topbar

BIẾN TẦN NIDEC

Thương hiệu: | Tình trạng: Còn hàng

Biến tần Nidec Control Techniques NE200

NE200-2S0007GB công suất 0.75kW điện áp vào 3P 220V, điện áp ra 3P 220V

NE200-2S0015GB công suất 1.5kW điện áp vào 3P 220V, điện áp ra 3P 220V

NE200-2S0022GB công suất 2.2kW điện áp vào 3P 220V, điện áp ra 3P 220V

Biến tần Nidec Control Techniques NE300

NE300-4T0040G/0055PB công suất 4.0kW điện áp vào 3P 380V, điện áp ra 3P 380V

NE300-4T0055G/0075PB công suất 5.5kW điện áp vào 3P 380V, điện áp ra 3P 380V

NE300-4T0075G/0110PB công suất 7.5kW điện áp vào 3P 380V, điện áp ra 3P 380V

NE300-4T0110G/0150PB công suất 11.0kW điện áp vào 3P 380V, điện áp ra 3P 380V

Kích thước
Số lượng:
Gọi để được trợ giúp

Thông số kỹ thuật cơ bản biến tần Nidec NE200-2S0007GB

 • Model: NE200-2S0007GB
 • Điện áp: 3P 220V
 • Công suất: 0.75kW
 • Tần số: 50/60 Hz
 • Khả năng chịu quá tải: Type G 150% trong 1 phút, 180% trong 20S. Type P 120% trong 1 phút, 150% trong 1s
 • Kiểu điều khiển: VC, SVC, V/F
 • Thời gian đáp úng moment < 10ms
 • Tần số đầu ra: 0.00~550.0Hz
 • Thời gian tăng giảm tốc: 0.1~3600s
 • Chức năng download, upload thông số và cấm ghi đè thông số
 • Card mở rộng I/O và truyền thông tùy chọn
 • Chức năng bảo vệ: Thấp áp, quá áp, quá dòng, bảo vệ IGBT, quá nhiệt bộ tản nhiệt, quá tải, ngắn mạch, chạm đất, bảo vệ mất pha,…
 • Hiệu suất: Hoạt động ở công suất định mức: công suất 7,5kW và nhỏ hơn ≥ 93%; 11kW ~ 45kW≥ 95%; 55kW trở lên ≥ 98%
 • Nhiệt độ hoạt động: -10°C~+40°C
 • Độ ẩm: 5~95% không ngưng tụ
 • Cấp độ bảo vệ: IP20
 • Chế độ làm mát: Quạt tản nhiệt

Thông số kỹ thuật cơ bản biến tần Nidec NE200-2S0015GB

 • Model: NE200-2S0015GB
 • Điện áp: 3P 220V
 • Công suất: 1.5kW
 • Tần số: 50/60 Hz
 • Khả năng chịu quá tải: Type G 150% trong 1 phút, 180% trong 20S. Type P 120% trong 1 phút, 150% trong 1s
 • Kiểu điều khiển: VC, SVC, V/F
 • Thời gian đáp úng moment < 10ms
 • Tần số đầu ra: 0.00~550.0Hz
 • Thời gian tăng giảm tốc: 0.1~3600s
 • Chức năng download, upload thông số và cấm ghi đè thông số
 • Card mở rộng I/O và truyền thông tùy chọn
 • Chức năng bảo vệ: Thấp áp, quá áp, quá dòng, bảo vệ IGBT, quá nhiệt bộ tản nhiệt, quá tải, ngắn mạch, chạm đất, bảo vệ mất pha,…
 • Hiệu suất: Hoạt động ở công suất định mức: công suất 7,5kW và nhỏ hơn ≥ 93%; 11kW ~ 45kW≥ 95%; 55kW trở lên ≥ 98%
 • Nhiệt độ hoạt động: -10°C~+40°C
 • Độ ẩm: 5~95% không ngưng tụ
 • Cấp độ bảo vệ: IP20
 • Chế độ làm mát: Quạt tản nhiệt

Thông số kỹ thuật cơ bản biến tần Nidec NE200-2S0022GB

 • Model: NE200-2S0022GB
 • Điện áp: 3P 220V
 • Công suất: 2.2kW
 • Tần số: 50/60 Hz
 • Khả năng chịu quá tải: Type G 150% trong 1 phút, 180% trong 20S. Type P 120% trong 1 phút, 150% trong 1s
 • Kiểu điều khiển: VC, SVC, V/F
 • Thời gian đáp úng moment < 10ms
 • Tần số đầu ra: 0.00~550.0Hz
 • Thời gian tăng giảm tốc: 0.1~3600s
 • Chức năng download, upload thông số và cấm ghi đè thông số
 • Card mở rộng I/O và truyền thông tùy chọn
 • Chức năng bảo vệ: Thấp áp, quá áp, quá dòng, bảo vệ IGBT, quá nhiệt bộ tản nhiệt, quá tải, ngắn mạch, chạm đất, bảo vệ mất pha,…
 • Hiệu suất: Hoạt động ở công suất định mức: công suất 7,5kW và nhỏ hơn ≥ 93%; 11kW ~ 45kW≥ 95%; 55kW trở lên ≥ 98%
 • Nhiệt độ hoạt động: -10°C~+40°C
 • Độ ẩm: 5~95% không ngưng tụ
 • Cấp độ bảo vệ: IP20
 • Chế độ làm mát: Quạt tản nhiệt
 • Thông số kỹ thuật cơ bản biến tần Nidec NE300-4T0040G/0055PB

 • Model: NE300-4T0040G/0055PB
 • Điện áp: 3P 380V
 • Công suất: 4.0kW
 • Tần số: 50/60 Hz
 • Khả năng chịu quá tải: Type G 150% trong 1 phút, 180% trong 20S. Type P 120% trong 1 phút, 150% trong 1s
 • Kiểu điều khiển: VC, SVC, V/F
 • Thời gian đáp úng moment < 10ms
 • Tần số đầu ra: 0.00~550.0Hz
 • Thời gian tăng giảm tốc: 0.1~3600s
 • Chức năng download, upload thông số và cấm ghi đè thông số
 • Card mở rộng I/O và truyền thông tùy chọn
 • Chức năng bảo vệ: Thấp áp, quá áp, quá dòng, bảo vệ IGBT, quá nhiệt bộ tản nhiệt, quá tải, ngắn mạch, chạm đất, bảo vệ mất pha,…
 • Hiệu suất: Hoạt động ở công suất định mức: công suất 7,5kW và nhỏ hơn ≥ 93%; 11kW ~ 45kW≥ 95%; 55kW trở lên ≥ 98%
 • Nhiệt độ hoạt động: -10°C~+40°C
 • Độ ẩm: 5~95% không ngưng tụ
 • Cấp độ bảo vệ: IP20
 • Chế độ làm mát: Quạt tản nhiệt

  Thông số kỹ thuật cơ bản biến tần Nidec NE300-4T0055G/0075PB

 • Model: NE300-4T0055G/0075PB
 • Điện áp: 3P 380V
 • Công suất: 5.5kW
 • Tần số: 50/60 Hz
 • Khả năng chịu quá tải: Type G 150% trong 1 phút, 180% trong 20S. Type P 120% trong 1 phút, 150% trong 1s
 • Kiểu điều khiển: VC, SVC, V/F
 • Thời gian đáp úng moment < 10ms
 • Tần số đầu ra: 0.00~550.0Hz
 • Thời gian tăng giảm tốc: 0.1~3600s
 • Chức năng download, upload thông số và cấm ghi đè thông số
 • Card mở rộng I/O và truyền thông tùy chọn
 • Chức năng bảo vệ: Thấp áp, quá áp, quá dòng, bảo vệ IGBT, quá nhiệt bộ tản nhiệt, quá tải, ngắn mạch, chạm đất, bảo vệ mất pha,…
 • Hiệu suất: Hoạt động ở công suất định mức: công suất 7,5kW và nhỏ hơn ≥ 93%; 11kW ~ 45kW≥ 95%; 55kW trở lên ≥ 98%
 • Nhiệt độ hoạt động: -10°C~+40°C
 • Độ ẩm: 5~95% không ngưng tụ
 • Cấp độ bảo vệ: IP20
 • Chế độ làm mát: Quạt tản nhiệt

Thông số kỹ thuật cơ bản biến tần Nidec NE300-4T0075G/0110PB

 • Model: NE300-4T0075G/0110PB
 • Điện áp: 3P 380V
 • Công suất: 7.5kW
 • Tần số: 50/60 Hz
 • Khả năng chịu quá tải: Type G 150% trong 1 phút, 180% trong 20S. Type P 120% trong 1 phút, 150% trong 1s
 • Kiểu điều khiển: VC, SVC, V/F
 • Thời gian đáp úng moment < 10ms
 • Tần số đầu ra: 0.00~550.0Hz
 • Thời gian tăng giảm tốc: 0.1~3600s
 • Chức năng download, upload thông số và cấm ghi đè thông số
 • Card mở rộng I/O và truyền thông tùy chọn
 • Chức năng bảo vệ: Thấp áp, quá áp, quá dòng, bảo vệ IGBT, quá nhiệt bộ tản nhiệt, quá tải, ngắn mạch, chạm đất, bảo vệ mất pha,…
 • Hiệu suất: Hoạt động ở công suất định mức: công suất 7,5kW và nhỏ hơn ≥ 93%; 11kW ~ 45kW≥ 95%; 55kW trở lên ≥ 98%
 • Nhiệt độ hoạt động: -10°C~+40°C
 • Độ ẩm: 5~95% không ngưng tụ
 • Cấp độ bảo vệ: IP20
 • Chế độ làm mát: Quạt tản nhiệt
 • Thông số kỹ thuật cơ bản biến tần Nidec NE300-4T0110G/0150PB

 • Model: NE300-4T0110G/0150PB
 • Điện áp: 3P 380V
 • Công suất: 11.0kW
 • Tần số: 50/60 Hz
 • Khả năng chịu quá tải: Type G 150% trong 1 phút, 180% trong 20S. Type P 120% trong 1 phút, 150% trong 1s
 • Kiểu điều khiển: VC, SVC, V/F
 • Thời gian đáp úng moment < 10ms
 • Tần số đầu ra: 0.00~550.0Hz
 • Thời gian tăng giảm tốc: 0.1~3600s
 • Chức năng download, upload thông số và cấm ghi đè thông số
 • Card mở rộng I/O và truyền thông tùy chọn
 • Chức năng bảo vệ: Thấp áp, quá áp, quá dòng, bảo vệ IGBT, quá nhiệt bộ tản nhiệt, quá tải, ngắn mạch, chạm đất, bảo vệ mất pha,…
 • Hiệu suất: Hoạt động ở công suất định mức: công suất 7,5kW và nhỏ hơn ≥ 93%; 11kW ~ 45kW≥ 95%; 55kW trở lên ≥ 98%
 • Nhiệt độ hoạt động: -10°C~+40°C
 • Độ ẩm: 5~95% không ngưng tụ
 • Cấp độ bảo vệ: IP20
 • Chế độ làm mát: Quạt tản nhiệt
 •  

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Gọi ngay
zalo Chat Zalo